Přeskočit na obsah

Provedeme Vás světem daní

Společnost Punktum, spol s r. o. již bezmála 25 let pomáhá našim klientům ve věcech daní a v související problematice, tedy v účetnictví a ekonomických otázkách. Sídlo máme v Opavě, ale pracujeme tam, kde nás klienti potřebují.

Jsme malá společnost, která si zakládá na osobní znalosti klienta, individuálním přístupu a oboustranné důvěře. V daních pak platí dvojnásob, že důležitá je prevence – stálým klientům a těm, kteří přijdou včas se snažíme nastavit optimální podmínky pro smlouvy a jiná důležitá rozhodnutí tak, aby se vyvarovali chyb a zbytečných sankcí.

Sídlo společnosti – Otická 758/19, Opava

Naše zkušenosti v tomto směru jsou více než velké, neboť významný díl naší práce tvoří zastupování před správcem daně – v daňových kontrolách, postupu k odstranění pochybností, při nahlíženích do správních spisů na úřadech a významně též zastupování ve správních žalobách na přezkum zákonnosti rozhodnutí Finanční správy ČR, v ochraně před nečinností a ochraně před nezákonnými zásahy. Zkušenosti z každého případu promítáme ihned do naší každodenní praxe.

Významnou součástí naší činnosti jsou i školení. Nejznámější je dlouhodobý cyklus „Daňová sebeobrana“ – určený především pro kolegy daňové poradce a pro auditory, právníky a zkušené účetní – více na samostatné záložce. Mezi další oblíbená témata školení patří profesní otázky (GDPR, AML, smlouvy), IT problematika, i běžné daně – není problém objednat si školení na míru.

Jistou část naší práce je tvořena i zcela běžnou „nudnou“ rutinou, jako je tvorba daňových přiznání (daň z příjmů, DPH vč. KH, silniční, z nemovitých věcí atd.), vedení účetnictví a další.

Aktuality

  • Kluby KDP ČR – podzim 2023
    Název: Průvan ve spise Téma: Podvody SD při vedení daňových spisů. Nahlížení do ODÚ, do spisů a judikatura a praktické postupy. V září t.r. budou zahájeny semináře pro kluby daňových poradců. Není žádným tajemstvím, že ve správním spise by mělo být všechno a že se s ním často manipuluje. Seminář je výhradně o praxi, skutečných případech, konkrétních postupech, aktuální judikatuře. U posluchačů se … Více informací
  • google791fab38ef3525e0.html
  • Nečinnost – na co je GFŘ?
    Dnes mne pobavil skvělý příspěvek z GFŘ. Vyřízení podnětu na nečinnost. Zde https://www.punktum.cz/wp-content/uploads/2023/06/Cepelak.pdf si jej můžete přečíst takřka v plném znění (kromě jména klienta). Po podání odvolání to údajně bezmála rok leželo na Finančním úřadě a pak to leželo další rok a půl na OFŘ. Ale … nyní tam již nečinnost není a ani se s tím nedalo nic dělat :D. … Více informací
  • Záblesk na lepší časy?
    https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2023/financni-sprava-ma-novou-generalni-redit-50374